Technisch beheer uitbesteden

Voor een optimaal waarde behoud en optimale waarde creatie van uw vastgoed is degelijk en efficiënt onderhoud noodzakelijk.

Derhalve verstaan wij onder technisch beheer: het bij voortduring in een goede staat (doen) houden van alle bouwkundige, (installatie)technische en infrastructurele onderdelen van uw vastgoed en het ten behoeve daarvan opstellen en bijhouden van onderhoudsprognoses voor de korte, middellange en lange termijn.

Daarnaast geeft U het beheer uit handen daar u niet continu gestoord wil worden door reparatievragen en de afhandeling daarvan. Aan de andere kant wilt u wel dat uw huurders onmiddellijk geholpen worden als er echt een reparatie nodig is. Daarom bieden wij onze huurders een zeer goede service.

En ons het onderhoud uit laten voeren garandeert u een kostenvoordeel. Wij hebben een eigen onderhoudsdienst en diverse onderaannemers die reeds jaren voor ons prijsbewuste en kwalitatieve oplossingen aandragen. Leidraad voor ons technisch beheer is het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Aan de hand van het MJOP maken we elk jaar een plan voor het noodzakelijk preventief onderhoud en leggen dat aan u voor.

Ook voor het melden van een technische storing kunt u bij ons terecht. Na beoordeling van de melding geven wij geselecteerde onderaannemers opdracht voor herstel.

Welke taken kunt u uitbesteden?

  • Persoonlijk contact;
  • De bewaking van de goede staat van onderhoud van het object, inclusief onverhuurde panden of gedeelten daarvan, het behandelen van de wensen en klachten van de huurders van het object en het verhelpen van klachten;
  • Voordelige tarieven voor het onderhoud en voor service- en onderhoudscontracten (collectieve inkoop);
  • Opstellen van jaar- en meerjaren onderhoudsplan (MJOP) conform NEN 2767;
  • Offerteaanvraag grote onderhoudswerkwerkzaamheden;
  • Uitvoering en begeleiding van de onderhoudswerkzaamheden die voortvloeien uit het jaarplan;
  • Controle op facturatie leveranciers (op basis van steekproeven);
  • Melden en afhandelen van storingen en calamiteiten;
  • Desgewenst kan een beroep worden gedaan op onze huismeesterdiensten.

Laat u de reparaties en technisch onderhoud van uw vastgoed liever aan professionals over? Neemt u dan contact met ons op, maak een afspraak met ons en we vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek

Copyright 2015-2018, alle rechten voorbehouden, Beheer Solutions Vastgoedmanagement