Betalingen

Wanneer u vastgoed huurt dat in het beheer is van Beheer Solutions VGM dan heeft u ook te maken met verschillende soorten betalingen, zoals huur, servicekosten, borg en belastingen. Het kan zijn dat u daar vragen over heeft, daarom hebben we hieronder zo duidelijk mogelijk voor u op een rijtje gezet.

Huur betalen 

Uw huur dient altijd vóór de eerste dag van de maand op onze rekening te staan. In principe incasseren wij periodiek de huurbedragen. Indien een incasso om de een of andere reden niet lukt, dan dient u voor of op de eerste dag van de maand de huur alsnog zelf te betalen. 

Kunt u niet aan uw betaalverplichting voldoen? Neem dan direct contact op met de afdeling huur: 085-2738014 of Administratie@beheersolutions.nl

Voor incasso- en deurwaarderszaken werken wij samen met GGN gerechtsdeurwaarders. 

Bankgegevens 

IBAN nummer: NL36RABO0155618156

Rekeningnummer: 1556.18.156

T.n.v.: Beheer Solutions vastgoedmanagement

Omschrijving: adres gehuurde pand en de maand 

BIC: RABONL2U

Afrekening servicekosten 

Het kan zijn dat u in een appartementencomplex woont, waarbij jaarlijks de servicekosten worden afgerekend en, wanneer nodig, het voorschot wordt aangepast. 

Het is ons streven om binnen zes maanden na sluiting van het afrekenseizoen de afrekening van de servicekosten aan u op te sturen. Voor het opstellen van de afrekening zijn we echter afhankelijk van gegevens van derden. Het kan zijn dat deze gegevens later dan wenselijk bij ons worden aangeleverd, waardoor soms afrekeningen pas in september kunnen worden opgesteld.

Servicekosten zijn bijvoorbeeld:

 • Gas, water en elektra van gemeenschappelijk en/of privé ruimtes
 • Internet
 • Onderhoud en keuringen liften
 • Algemene schoonmaakkosten
 • Klein onderhoud
 • Gemeenschappelijke tuin onderhoud
 • Leegstand
 • Administratiekosten

Afrekening waarborgsom 

Indien u een waarborgsom heeft gestort, wilt u die graag snel teruggestort krijgen. Is het gehuurde goed opgeleverd en aan alle overige (betalings)verplichtingen voldaan, dan zal dit sneller het geval zijn. Wij proberen binnen een maand, na beëindiging van het huurcontract, de afrekening aan uw nieuwe adres te sturen en het saldo op uw rekening te storten. 

Mail ons voor de zekerheid nog het rekeningnummer (inclusief IBAN en BIC) voor het terugstorten van de borg. 

Indien wij de huur incasseren en incasso’s na 90 dagen nog terug te halen zijn, storten we gebruikelijk de borg retour na 60 dagen. 

Schade 

Bij de inspectie wordt vastgesteld welke zaken volgens het huurcontract niet in orde zijn. We nemen dit op in het inspectierapport en stellen de schade vast. Dit kan wanneer er een offerte moet worden aangevraagd of een schaderapport moet worden opgesteld zeker langere tijd in beslag nemen. 

Daarnaast kunnen schoonmaakkosten van een professioneel schoonmaakbedrijf in rekening worden gebracht indien het gehuurde niet schoon wordt opgeleverd. 

Belastingen 

Als inwoner van een gemeente betaalt u belastingen zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing, watersysteemheffing en zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing. De te betalen bedragen hiervan verschillen per gemeente. We zullen u toelichten wat iedere belasting precies inhoud.

afvalstoffenheffing 

In januari ontvangt u een belastingaanslag voor de afvalstoffenheffing. Ieder huishouden in Nederland betaalt afvalstoffenheffing. Dit is voor het ophalen en verwerken van huisvuil van woningen, bedrijven, etc. 

Voor de afvalstoffenheffing gelden vast tarieven. De hoogte van het tarief is gebaseerd op het aantal personen waaruit uw huishouden bestaat. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishouden. De hoogte van het tarief is niet afhankelijk van de hoeveelheid afval die u aanbiedt. Het maakt dus niet uit of u veel, weinig of zelfs helemaal geen afval aan straat zet. 

Verandert uw woonsituatie door bijvoorbeeld verhuizen of overlijden? Dan wordt de aanslag automatisch aangepast. Het eventueel teveel betaalde bedrag krijgt u over de resterende maanden terugbetaald. 

Rioolheffing 

In januari ontvangt u een belasting voor rioolheffing. De rioolheffing is een belasting die u betaalt voor een aansluiting op de gemeentelijke riolering. Met de inkomsten zorgt de gemeente ervoor dat het riool goed onderhouden blijft. De rioolheffing bestaat uit een eigenarendeel en een gebruikersdeel.

 • Eigenarendeel: Het eigenarendeel betaalt de eigenaar van het vastgoed (zoals woningen, bedrijfspanden, etc.) voor de directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering. Het eigenarendeel is een vast tarief per jaar. 
 • Gebruikersdeel: dit deel betaalt u als gebruiker/huurder van het vastgoed, voor het lozen van afvalwater via de riolering. Het gebruikersdeel is tot 500 m3 betaalt u naast het vaste tarief per extra m3 geloosd afvalwater. Een normaal huishoudelijk verbruik van een gezin komt echter niet boven de 500 m3.

Watersysteemheffing 

De afvalstoffenheffing is iets anders dan de aanslag verontreinigingsheffing van het waterschap. De aanslag van het waterschap heeft betrekking op het zuiveren van het afvalwater dat via het riool wordt afgevoerd. 

Gebruikers van een woonruimte betalen een vast bedrag per woonruimte. 

Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing 

De aanslag wordt berekend over het aantal vervuilingseenheden. Voor een éénpersoonshuishouden wordt één vervuilingseenheid berekend. Bij een huishouden van twee of meer personen is het aantal vervuilingseenheden standaard drie. Het tarief geldt per vervuilingseenheid. 

Neem contact met ons op!

Heb jij een andere vraag over een betaling? Vul dan onderstaand
formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Contact

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.