Commercieel beheer van vastgoed

Onder commercieel beheer verstaan wij het totaalpakket aan middelen en maatregelen, allen gericht op het voor de opdrachtgever bereiken van een optimaal vastgoedrendement.

Het dienstenpakket voor het commercieel beheer bestaat uit:

 • Het actief managen van huurcontracten zodat leegstand wordt voorkomen;
 • Het adviseren bij en begeleiden van huur- en contractonderhandelingen;
 • Het opstellen van huurovereenkomsten;
 • Toezicht houden op het naleven van de huurvoorwaarden;
 • Het onderhouden van de relatie met huurders/ gebruikers en eventueel  (huurders)belangenverenigingen;
 • Het houden van toezicht op de naleving door de huurder van contractuele en wettelijke verplichtingen betreffende het gehuurde alsmede van de gemeenschappelijke ruimten en/of voorzieningen;
 • Het in stand houden, en waar mogelijk verbeteren, van het huurgenot door een adequate behandeling van klachten en verzoeken van huurders, in de ruimste zin;
 • Het signaleren van en adviseren omtrent marktontwikkelingen en trends ten aanzien van de markt- en financiële positie van het gebouw;
 • Het voeren van onderhandelingen met kandidaat-huurder(s) en tevens het adviseren van de opdrachtgever op het gebied de kredietwaardigheid en financiële positie van de kandidaat-huurder, de huurprijs, de contractduur en de overige verhuurvoorwaarden bij het aangaan c.q. de verlenging van de huurovereenkomst;
 • Inschakelen en instrueren van de juiste makelaar bij dreigende leegstand;
 • Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de opdrachtgever over essentiële beheerzaken in de meest ruime zin.

Nieuwsgierig naar wat onze aanpak voor u op kan leveren? Maak dan een afspraak met ons en we vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.

Copyright 2015-2018, alle rechten voorbehouden, Beheer Solutions Vastgoedmanagement