Belastingen

Als inwoner van een gemeente betaalt u belastingen zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing, watersysteemheffing en zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing.

De te betalen bedragen verschillen per gemeente.

Afvalstoffenheffing

In januari ontvangt u een belastingaanslag voor de afvalstoffenheffing. Ieder huishouden in Nederland betaalt afvalstoffenheffing. Dit is voor het ophalen en verwerken van huisvuil van woningen, bedrijven, etc.

Voor de afvalstoffenheffing gelden vaste tarieven. De hoogte van het tarief is gebaseerd op het aantal personen waaruit uw huishouden bestaat. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een éénpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden.

De hoogte van het tarief is niet afhankelijk van de hoeveelheid afval die u aanbiedt. Het maakt dus niet uit of u veel, weinig of zelfs helemaal geen afval aan de straat zet.

Verandert uw woonsituatie door bijvoorbeeld verhuizen of overlijden? Dan wordt de aanslag automatisch aangepast. Het eventueel teveel betaalde bedrag krijgt u over de resterende maanden terugbetaald.

Rioolheffing

In januari ontvangt u een belastingaanslag voor de rioolheffing. De rioolheffing is een belasting die u betaalt voor aansluiting op de gemeentelijke riolering. Met de inkomsten zorgt de gemeente ervoor dat het riool goed onderhouden blijft. De rioolheffing bestaat uit een eigenarendeel en een gebruikersdeel.

Eigenarendeel

Het eigenarendeel betaalt de eigenaar van het vastgoed (zoals woningen, bedrijfspanden etc) voor de directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering. Het eigenarendeel is een vast tarief per jaar.

Gebruikersdeel

Dit deel betaalt u als gebruiker/huurder van het vastgoed, voor het lozen van afvalwater via de riolering. Het gebruikersdeel is tot 500 m3 een vast tarief. Dit betaalt u ook als u minder verbruikt.

Bij een verbruik boven de 500 m3 betaalt u naast het vaste tarief een tarief per extra m3 geloosd afvalwater. Een normaal huishoudelijk verbruik van een gezin komt echter niet boven de 500 m3.

Watersysteemheffing

De afvalstoffenheffing is iets anders dan de aanslag verontreinigingsheffing van het waterschap. De aanslag van het waterschap heeft betrekking op het zuiveren van het afvalwater dat via het riool wordt afgevoerd.

Gebruikers van een woonruimte betalen een vast bedrag per woonruimte.

Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing

De aanslag wordt berekend over het aantal vervuilingseenheden. Voor een éénpersoonshuishouden wordt één vervuilingseenheid gerekend. Bij een huishouden van twee of meer personen is het aantal vervuilingseenheden standaard drie. Het tarief geldt per vervuilingseenheid.

Copyright 2015-2018, alle rechten voorbehouden, Beheer Solutions Vastgoedmanagement