Administratief beheer van uw vastgoed

Onder administratief beheer verstaan wij een vorm van beheer dat gericht is op een efficiënte en doorzichtige wijze van vastleggen van alle relevante gegevens betreffende het vastgoed, het periodiek geven van overzichten daarvan alsmede het uitvoeren van middels voorschriften en instructies gegeven opdrachten.

Bij onze dienstverlening op het gebied van administratief beheer neemt Beheer Solutions VGM u alle administratieve handelingen zoals facturering, aanmaning en huurindexering uit handen. Dit terwijl u toch de volledige controle over het beheer van uw vastgoedportefeuille behoudt. Wij registreren alle informatie omtrent van installaties, huurders, leveranciers, certificaten en overeenkomsten in ons systeem.

Aan het beheren en verhuren van uw vastgoed zit vaak veel administratieve rompslomp vast. Daarnaast dient u op de hoogte te zijn van allerlei wetten en regels. Wij hebben al jaren ervaring met beheer van onroerend goed en nemen deze administratieve zaken graag van u over.

Denkt u hierbij aan zaken als:

Het dienstenpakket voor het administratief beheer bestaat onder andere uit:

  • Het administreren en muteren van gebouwgegevens;
  • Het administreren en muteren van huurders/gebruikersgegevens;
  • Het administreren en muteren van leveranciersovereenkomsten;
  • Het administreren en muteren van huurovereenkomsten;
  • Het aan of afmelden bij een energiemaatschappij. Beheer Solutions VGM heeft een samenwerking met een energieleverancier Hezelaer waardoor wij zeer flexibel zijn in aan en afmelding, geen 6-8 weken hoeven te wachten op eindafrekeningen. Zodoende kunnen we ook snel afrekeningen opstellen voor uw huurders;
  • Het aan- of afmelden kabel, tv-aansluiting of internet.

Bent u een voorstander van vastgoedbeheer zonder administratieve rompslomp? Neemt u dan contact met ons op voor meer informatie of voor een afspraak met ons, we vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.

Copyright 2015-2018, alle rechten voorbehouden, Beheer Solutions Vastgoedmanagement